Meghal II. János Pál pápa

„Szeretett pápánk megtért Atyja házába” – intézte szavait Ruini a Szent Péter téren összegyűlt hatalmas tömeghez, ahol a néma csend pillanatai után a tisztelet jeleként hosszú taps és a harangok hangja fogadta a bejelentést. A 84 éves pápa utolsó napjait imádkozással töltötte, valamint részleteket olvastak fel neki a Bibliából.  Utolsó intézkedéseként még kinevezett 12 új püspököt. Állapota rövid idő alatt vált visszafordíthatatlanná, szívelégtelenséget állapítottak meg nála, majd elvesztette az eszméletét. Egészségi állapota 1993-tól fokozatosan romlott, és a Vatikán orvosait arra kérte, amíg lehet, tartsák őt életben.

papa2.jpgKarol Jozef Wojtyla 1920. május 18-án született Lengyelországban és 1978. október 16-án választották a katolikus egyház fejévé. Az első szláv származású pápa a II. János Pál nevet választotta, közvetlen elődje I. János Pál iránti tiszteletből. 455 év után ő az első nem olasz pápa. Miközben világszerte elismerést váltott ki külföldi miszszióival, meglehetősen konzervatív nézeteket vallott, aminek a szentszéken belül és kívül is akadtak ellenzői.

1995-ben adta ki az Élet evangéliuma kezdetű enciklikáját, amiben kategorikusan elutasította az abortusz, a melegházasság, a válás és az eutanázia intézményét. Liberális és szociálisan érzékeny nézeteket vallott ugyanakkor a halálbüntetésről, illetve a fejlődő országok adósságállományának elengedésének kérdéséről.

Beiktatásakor elődjéhez hasonlóan a korábbi hármas korona helyett – amelyet VI. Pál felajánlott a harmadik világ megsegítésére – a püspöksüveget illesztették a fejére. A tiaráról való lemondás jelképes szakítás az „uralkodó egyház” tradíciójával, s a világi hatalomról való lemondást is jelképezi. II. János Pál megtartotta püspöki címerét és jelmondatát. A címer kék színű pajzs, mezejében aranyszínű kereszt, jobboldalt alul nagy M betű, ami Máriára utal. A pápa jelmondata pedig: „Totus tuus” (Teljesen a Tiéd).

II. János Pál arra törekedett, hogy helyreállítsa a tanbeli egységet, megrendszabályozza a túlzókat, a tanítóhivataltól eltérőket s a katolikus egyház kormányzásában is új rendszert vezetett be. Sohasem tagadta meg gyökereit: lengyel hazája iránti szeretetét, a népi hagyományokban gyökerező Mária-tiszteletet. Befolyása messze túlterjedt a Vatikánon, első, 1979-es lengyelországi látogatása nagyban hozzájárult a kommunista rendszer bukásához.

papa1.jpgII. János Pál több mint száz pápai látogatást tett Olaszországon kívül. 28 éves szolgálata alatt rengeteg találkozót és audienciát tartott politikusokkal, kormány- és államfőkkel. Ő volt az első pápa, aki meglátogatott egy zsinagógát, és szintén elsőként rótta le kegyeletét az auschwitzi holokausztemlékműnél. Legtöbbször Lengyelországot, Franciaországot és az Egyesült Államokat, Mexikót és Spanyolországot kereste fel,
nem látogatott el viszont Kínába, Kelet-Timor kivételével Indonéziába, illetve Oroszországba. II.
János Pál a rendszerváltozás után két alkalommal, 1991 augusztusában, és 1996 szeptemberében járt
Magyarországon. „II. János Pál beiktatása után egy év alatt teljesen megváltoztatta a pápaság stílusát. Egyszerű, természetes, olykor látványos, vidám ember. A fiatalok barátja: énekel, táncol velük, baráti hangon szól hozzájuk. Leül tábortüzük mellé” – mondja róla egy vatikáni szakértő.

Gyakran hallatta szavát az emberiséget érintő nemzetközi kérdésekben is. Szentbeszédeiben határozottan kiállt a háború, a fegyverkezés ellen, húsvéti és karácsonyi üzeneteinek visszatérő témája volt a béke óhajtása, az ember jogainak tiszteletben tartása, az egyház tanítása. A lengyelen kívül kitűnően beszélt franciául, angolul, spanyolul, németül, olaszul, a hívőket rendszerint anyanyelvükön köszöntötte. Beszédeit maga írta, és a „pápai többes szám” helyett az egyes szám első személyt használta.


II. János Pál ellen több mint húsz merényletet kíséreltek meg. Az 1981. május 13-it a csodával határos módon élte túl. Éppen a Szent Péter téren tartotta általános kihallgatását, majd fehér terepjárója lassan körbehajtott a korlátok mögött várakozó húszezer ember előtt. A kocsi már fordult volna vissza, amikor egy fiatal férfi közvetlen közelből többször rálőtt.

Folytatás a Best of 2005-ös kiadványban

 
Impresszum